Aktuality 2018

vernisáž výstavy Zrádné lásky

Milan Mazúr, výtvarný teoretik, kurátor výstavy v katalogu vydaném k ostravské výstavě Zrádné lásky:

"Jednou z dôležitých vecí, ktoré dokáže výtvarník vyjadriť vo svojich dielach, je prostredníctvom svojho vnútra a citov, prevtelených do materiálu, milovať druhého a veriť v lásku aj keď je často zraniteľná.
Akademický mal. Milan Krajčo sa už po absolvovaní štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave systematicky koncentruje na rozvíjanie svojbytného autorského programu nielen v oblasti maľby, kresby, tvorbe koláží, ale aj tvorbe keramickej plastiky, sochy a objektov. Jeho tvorba vychádza zo silného intelektuálneho náboja, pričom svojbytným spôsobom dodržiava línie postkonceptuálnych postupov zachovaním a dotváraním materiálov a ready-made predmetov v osobitnej modelácii vlastnej výtvarnej predstavy. Dôležitú úlohu v jeho dielach tvoria asambláže ktorými dal úctu svojim rodičom (Pocta mame a otcovi, 2014). Používa tu predmety, ktorých sa môžeme dotýkať, ktoré v ňom vyvolávajú pocity, ale i tvoria predmety pripomínajúce detstvo, rodičov, návraty ale aj odchody, posolstvá, či výzvy.
V sochárskej tvorbe Krajčo dáva prednosť figurálnej soche, cez ktorú má možnosť nielen experimentovať ale naplno presadiť svoje názorové emócie. Štylizácia figúry, ktorej zobrazenie považuje za tak naliehavé až ho to viedlo k rôznym osobným interpretáciám (Tragédia Nováky, 2006, Natali, 2007, Zaľúbená Antigóna, 2007). Tu hľadá súvislosti vlastné, prežité, poetické, ale i dramatické. Krajčo je bravúrny technik a zástupca vlastnej osvedčenej metódy. Ako sám hovorí: „sochu treba strážiť, hlina nečaká“. Svedčí o tom séria nachýlených figúr, ktoré na prvý pohľad akoby strácali akýkoľvek vzťah k osvedčeným pravidlám sochárskej tvorby. Riskantnou asymetriou často diváka dostáva do údivu, vzrušenia a tým je Krajčo výnimočný a ojedinelý (Horiace srdce, 2014).
Sériu koláži o láske vníma ako jeden z námetov možno najdôležitejších v období, keď lásku pociťoval ako neabstraktnú, existujúcu okolo neho a riešiacu mnoho otázok. Koláže chápe Krajčo ako hru, ako uvoľnenie z tlaku sochárskeho výsledku, či výstupu. Výsledok je provokatívny avšak nevinný so silnou vizuálnou vzrušujúcou logikou často charakterizovanou pojmami: erotická – poetická – fantastická – expresívna. Súvisiac s temperamentom a impulzívnosťou autorovej kresliarskej a maliarskej tvorby vznikajú cykly malieb a koláží (Krížová cesta, 2014 – 2015, Máš slinu?..., La Pupa – La Farfalla a cyklus animovaných kresieb z obdobia rokov 2015 – 2016 Óda na lásku).
Akademický maliar Milan Krajčo v rokoch 1975 – 1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof. Jána Želibského. Po ukončení štúdia sa usadil v Žiline. Vystavuje od polovice osemdesiatych rokov, absolvoval množstvo kolektívnych ako aj samostatných výstav."
 

« zpět na přehled


Aktuality

Vernisáž výstavy Jiřího Surůvky

Být stále stár, to bych si přál... Slavnostní zahájení výstavy ostravského výtvarníka Jiřího Surůvky proběhlo ve čtvrtek 11. listopadu za účasti vedení městského obvodu Slezská Ostrava a široké veřejnosti.  více

Jiří Surůvka

Pozvánka na vernisáž výstavy Jiřího Surůvky

Český malíř, performer, fotograf, kurátor, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel skupiny performance „Předkapela Lozinski“ výtvarné skupiny „Přirození“, kabaretu „Návrat mistrů zábavy“ a „Malamut“ – to všechno je ostravský patriot Jiří Surůvka. Jeho vlastním krédem je jasná a srozumitelná kritika společnosti podaná s humorem a nadhledem jemu vlastním. Účastnil se mnoha zahraničních výstav a Českou republiku reprezentoval na nejprestižnější přehlídce současného světového umění Biennale di Venezia. Vernisáž výstavy s názvem „Být stále stár, to bych si přál…“ proběhne ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17:00 hodin ve Slezskoostravské galerii a jeho díla dotýkající se kontroverzních sociálních, politických a kulturních témat si mohou zájemci prohlédnout do 30. ledna 2022, vždy v So a Ne od 10:00 do 16:00 hodin, vyjma svátků a neděle 2. 1. 2022. Vernisáž proběhne v souladu s aktuálními bezpečnostními opatřeními vydanými v souvislosti s COVID-19. více

Jiří Surůvka

UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci galerie, ve dnech 9. a 10. října 2021 bude Slezskoostravská galerie z technických důvodů uzavřena, ale hned následující víkend se na Vás budeme těšit. více

Vernisáž výstavy Evy Damborské

Slavnostní zahájení výstavy s názvem Možnosti vlákna výtvarnice Evy Damborské proběhla 2. září 2021 ve Slezskoostravské galerii. Úvodní slovo přednesla lektorka a výtvarnice Mgr. Greta Sartori. více